Página de Estudos das Fontes Pesquisadas

  • Fontes Clarianas
  • Fontes Históricas
  • Legendas
  • Legenda Menor 1

TEXTO ORIGINAL

1 Legenda Minor Cap II

[Cap. II – De S. Clare virtutibus].

1 Huius itaque religionis Christo Domino dedicate, lapidem se advertens esse primarium, in fundamento sancte humilitatis virtutum omnium collocare sic ab ipso principio studuit, ut cunctis sibi succedentibus, suoque regimini subditis, tanquam reputatione propria vilior, et obsequio promptior et cultu despectior in semetipsa vere humilitatis formulam demonstraret. 
2 Nam et regimen Sororum pauperum, vix etiam per obedientiam coacta suscipiens, pie subministrationis operibus quamquam despicabilibus et abiectis, humiliato non minus corde quam corpore, sollicitius intendebat. 
3 Foras exeuntium famularum lutulentos pedes abluens, extergens et osculans, iuxta nostri Salvatoris exemplum, intusque ministrantium laboriosius obsequiis, ac si ancilla foret emptitia, cum omni promptitudine tenerum exponens corpusculum, sanis, infirmis atque debilibus tanquam dominabus suis, promptum et hilarem, cum opportunitas aderat, impertiebatur pro viribus famulatum. 
4 Sic igitur humilis Francisci discipula, magistra virginum iam effecta, sicut a santissimo patre didicerat, non tam preferri affectabat quam subiici, nec tam obedientie sancte iugum aliis imponere quam portare, quatenus perfectionis omnis radicem humilitatem spontaneam et in semetipsa per exercitationis frequentiam rigaret et excoleret et in filiarum cordibus per exemplaritatis efficaciam complantaret. 
5 Paupertatis evangelicae, cuius indeficientem affluentium beatus pater filiis in successionem hereditariam dereliquit, hec tanquam legitima filia, legitima noluit portione carere. Propter quod in sue conversionis initio paternam hereditatem, que ad eam pervenerat, distrahi fecit, sibique de pretio nil reservans, totum pauperibus erogavit. 
6 Tantum denique cum sancta paupertate fedus iniit et amorem contraxit, ut nichil preter Dominum habere vellet, nichil preter necessarium victum et vestitum permitteret a sororibus recipi, nichil in posterum reservari. 
7 Paupertatis privilegium a domino Inocentio III cum multa ipsius pontificis dignatione concessum, cuius primam notulam propria manu non sine lacrimis idem conscripsit antistes, cum dominus Gregorius IX, paterno compassus affectu, mitigare disponeret et eandem sanctam virginem a voto absolvere paupertatis tam arcte, respondit Deo carissima filia: de peccatis quidem se velle libenter absolvi, non autem de observandis consiliis Iesu Christi. 
8 Altissime siquidem paupertatis voto tam forti dilectionis inheserat vinculo, ut tollerabilius ei videretur sevienti spiculatori feriendam cervicem protendere, quam tam pretiose margarite pulchritudinem perdere, facieque reversa retrorsum, a tante perfectionis proposito resilire. 
9 Virgo itaque prudens, luculenter advertens pro gloriose paupertatis inopia celestis exuberantie gloriam esse reddendam, eleemosynarum fragmina panumque minutias, quas ellemosynarii comportabant, valde suscipiebat hilariter, et quasi mesta de panibus integris, exultabat potius in fragmentis. 
10 Cum autem unicus semel in monasterio foret panis, et hora iam instaret edendi, dispensatrice recurrente ad matrem, iussit illa dimidium panis eiusdem loci fratribus erogari, dimidium vero reservatum sororibus in quinquaginta dividi, iuxta earum numerum incisuras. 
11 Hac igitur iussione insolita famule Christi fidelis ab humili filia etsi cum admiratione suscepta, non sine devotione tamen effectui mancipata, crevit divino munere inter frangentis manus parva illa materia et cuilibet de conventu sua extitit portio copiosa. 
12 Modo quoque consimili cum oleum defecisset in lechito, allatum vasculum virgo preclara propriis manibus abluit, confestimque seorsum locatum, superinfuso divinitus oleo usque ad summum repleri sacris suis precibus impetravit. 
13 Austeritate sacre rigorem, pro quo Christi sponsa prefulgida nigram se, non immerito asserere potuit, sed formosam (cf. Cant 1,4), partim imitabilem partim admirabilem, qui humiliter voluerit audire, veraciter comprobare valebit. 
14 Simpla namque tunicula et villi palliolo di rudi panno tegebat potius quam fovebat corpusculum; plumarum, pellium, et etiam calceorum penitus usum ignorabat, et teneram carnem omni tempore continuatis ie-iuniis atterebat. 
15 Maiorem quadragesimam, et eam que dicitur Sancti Martini, continue pane et aqua ieiunans, solis diebus dominicis, vini modicum degustabat. 
16 Tribus vero diebus in hebdomada, feria secunda videlicet, quarta et sexta, nichil sumebat in cibum; ut sic alternatim dies penuriose refectionis et dies acerbe mortificationis invicem sibi succederent, et vigilia perfecte inedie quasi in festum solveretur panis et aque. 
17 Prohibuit tandem beatus Franciscus excedentem illum austeritatis fervorem, precipiens, ut nullum transiret diem, quin saltem unciam et dimidiam panis pro necessaria sumeret nature sustentatione. 
18 Utebatur nonnunquam duro cilicio, de pilis equorum nodose conserto, quod hinc inde rudibus chordulis stringebat ad corpus. 
19 Nuda humus et interdum vinearum sarmenta erant ei pro lectulo, lignumque durum prestabat sub capite officium pulvinaris, donec debilitato et fracto iam corpore, per beati Fran-cisci mandatum sacco pleno paleis uti cepit. 
20 Servabat autem in omni sua hac mortificatione vultus festivos et hilares, ut patenter in virgine Clara veritas illa claresceret, quod nil impossibile, nil durum, nilque difficile est amanti. 
21 Sicque ab ineunte aetate usque ad senescentem canitiem duris discipline flagellis carnem illam virgineam in spiritus ardore castiganset atterens atque mortificans sacrum sui fregit corporis alabastrum, quo et cultum Regi glorie crucifixo redderet debitum, et domum repleret universalis Ecclesiae suavi fragrantia spiritua-lium unguentorum. 
22 Quante vero devotionis, quanteque virtutis sacre huius virginis oratio fuerit, ipsius attestantur indefesse vigilie cum lacrimarum fluentis: sed et mentalis excessus ad arcana sponsi colloquia cum efficacia facilius ob-tinendi fiducialiter postulata. 
23 Longis enim post completorium tractibus cum sororibus orans, postquam cetere fessa membra duris abibant refovere cubilibus, ipsa in oratione pervigil et invicta manebat, ut tunc venas divini susurii furtive susciperet, quando sopor ceteras occupasset. 
24 Lacrimanti semel profunda nocte aestitit angelus tenebrarum, in forma ningri pueruli, dicens ei, quod ceca fieret, nisi flere cessaret. Cui cum illico responderet: Cecus non erit, qui Re-gem glorie viderit, confusus ille discessit. 
25 Eadem nocte post matutinum Dominum cum lacrimis exoranti iterato apparuit, ipsius resolvendum asserens cerebrum, nasumque torquendum, nisi seipsam cohiberet a fletibus; cernensque se virginis animum comminationibus deterrere non posse, et ex hoc ipsius constantiam reformidans, devotum orantis silentium destitit perturbare. 
26 Familiaris illi precipue planctus erat dominice passionis et inter horas diei sextam et nonam Christi crucifixo maiori compatiebatur affectu, ut cor et corpus Domino cum immolato agno vivum holocaustum offerret. 
27 Orationem quoque de quinque plagis Domini Iesu ruminabat frequentius, ex ipsis sacris vulneribus, nunc myrrhata suspiria trahens, nunc melliflua gaudia sugens, ut eiusdem sponsi pre charitate fervida vulnerata, tam myrrhe fasciculum quam cypri botrum veraciter posset vocitare dilectum. 
28 Advenerat quodam tempore dies sacratissime cene, quo circa sero pro-pinquante Domini agonia, virgo Deo devota captionis et illusionis illius debriata memoria, per noctem illam et diem sequentem sic supra seipsam absorpta, sic a semetipsa permansit aliena, ut irreverberatis circa unum semper intenta luminibus, confixa Christo ac prorsus insensibilis vi-deretur. 
29 Rependebat proinde amanti vicem crucifixus amatus, et que circa crucis mysterium tanto flagrabat amore, crucis potentia in signis et miraculis refulgebat. 
30 Nam una de Sororibus, nomine Benvenuta plagam fistule saniem emittentem per quinque foramina, sub bracchio duodecim fere annis perpessa, post crucis designationem, a virgine Clara virtuose simul et reverenter impressam, perfectam recepit annosi ulceris sanitatem. 
31 Magna erat in monasterio sororum multitudo languentium (cf. Ioan 5,3) diversis doloribus afflictarum, cum ecce, locum in quo iacebant, visitandi gratia pia mater ingrediens, ac non immemor quinque plagarum Christi, signum crucis quinquies faciens, quinque ipsarum gravius egrotantes protinus eripuit a languore. 
32 Illa quoque tempestate, quam sub imperatore Frederico romana sustinebat ecclesia, in Assisium, peculiarem Domini civitatem, furor semel hostium irruit. 
33 Et cum iam ipsis portis exercitus propinquaret, Sarraceni, christiani nominis hostes, apud Sanctum Damianum intra loci terminos immo intra claustrum virginum influxerunt. 
34 Liquefactis igitur ac potius arefactis per timore Sororibus, eterni regis ancilla, tanquam mulier vere fortis atque fidelis, impavido corde se, licet infirmam, ad ostium duci iussit et ante hostes poni, precedente eam capsa argentea intra ebur inclusa, in qua dominicum corpus honorifice servabatur. 
35 Matre itaque sancta pro filiarum virginum custodiendo pudore apud totius virginitatis florem, prolemque virgineam gemitibus inenarrabilibus insistente, vox quasi pueruli suavis et vivax de ipsa capsa auribus eius, adsistentium Sororum insonuit, dicens: 
36 Ego vos sempre custodiam; sed et civitatem istam, quamquam debeat sustinere gravamina, meo munere, vestraque interventione defendam. 
37 Statimque ad tam mire vocis virtuosum alloquium preclare virginis facies immutata, ingentis lumine claritate refulgens, non parva formidantibus filiabus prestitit fortitudi-nem, nec modicum furentibus hostibus incussit horrorem. 
38 Nam illico canum illorum repressa deterretur audacia, et per muros quos ascenderant, celeriter exeuntes, orantis sunt virtute depulsi. 
39 Nec multo post tempore, obsidione civitatis Assisii dextere Dei potentia dissipata ac toto dissoluto exercitu, superbus dux belli, qui temerario ausu iuraverat inde se nullatenus discessurum, nisi capta civitate vel dedita, necessitate compulsus abscessit, ac etiam paulo post, iusto Dei faciente iudicio, gladio interemptus occubuit.

TEXTO TRADUZIDO

1 Legenda Menor Cap II

[Cap. II As virtudes de Santa Clara]

1 Dedicadas portanto por essa religião ao Cristo Senhor, percebendo que essa era a pedra fundamental, tratou de colocar desde o princípio o alicerce de todas as virtudes na santa humildade, para que todas as que a sucedessem e se submetessem ao seu regime, como mais vil por sua própria reputação, demonstrasse em si mesma uma verdadeira forma da humildade, tanto por um obséquio mais pronto como por um culto mais desprezível. 
2 Pois também o governo das Irmãs pobres, embora o tenha aceitado só obrigada pela obediência, entregava-se mais solicitamente às obras do seu serviço, ainda que fossem desprezíveis e abjetas, humilhando não menos o coração do que o corpo. 
3 Lavando os pés enlameados das servas que saíam do mosteiro, enxugando-os e beijando-os, de acordo com o exemplo de nosso Salvador, e às que trabalhavam dentro com obséquios mais laboriosamente, como se fosse uma serva que se paga, com toda prontidão expondo seu tenro corpozinho, às sãs, às enfermas e às débeis como se fossem suas senhoras, apresentava com todo esforço um serviço pronto e alegre, quando havia oportunidade. 
4 Dessa forma a humilde discípula de Francisco, já feita mestra das virgens, como aprendera do santíssimo pai, parecia preferir não tanto o estar à frente quando o submeter-se, e não tanto impor às outras quanto carregar o jugo da santa obediência, como raiz de toda perfeição a humildade espontânea e em si mesma pela freqüência do exercício regava e cultivava para ajudar a plantá-la no coração das filhas pela eficácia do bom exemplo. 
5 A pobreza evangélica, cuja herança o bem-aventurado pai deixara para os filhos em uma abundância incessante, ela, como filha legítima, não quis ficar sem a sua parte. Por isso, no início de sua conversão, a paterna herança, que a ela tinha chegado, fez ser desviada, e sem reservar nada do preço para si mesma, distribuiu tudo aos pobres. 
6 Afinal, fez um tal pacto com a santa pobreza que não queria ter nada a não ser o Senhor, e nada mais além do necessário permitia que as irmãs recebessem além da comida e da roupa, e que nada guardassem para depois. 
7 O privilégio da pobreza, que recebeu de Inocêncio III com muita consideração do próprio pontífice, cujo primeiro borrão o bispo redigiu com sua própria mão, não sem lágrimas, quando o senhor Gregório IX, movido por paterno afeto, se dispôs a mitigar e absolver a mesma virgem santa de um voto de pobreza tão estrito, respondeu-lhe a filha caríssima de Deus: queria ser absolvida dos pecados, não de observar os conselhos de Jesus Cristo. 
8 Ligara-se assim ao voto da altíssima pobreza com o vínculo de um amor tão forte que lhe parecia mais tolerável apresentar a cabeça para ser ferida por um cruel verdugo do que perder a beleza de tão preciosa pérola, e, voltando o rosto para trás, desistir do propósito de tão grande perfeição. 
9 Por isso, virgem prudente, percebendo muito bem que pela privação da gloriosa pobreza ser-lhe-ia dada a glória da exuberância celeste, os fragmentos de esmolas e as migalhas de pão, que os esmoleres traziam consigo recebia muito mais alegremente, e como que triste com os pães inteiros, exultava muito mais com os pedaços. 
10 Pois uma vez em que só havia um pão no mosteiro e já estava na hora de comer, tendo a despenseira recorrido à madre, ela mandou que metade do pão fosse dada aos frades do mesmo lugar, e que a outra metade reservada às irmãs fosse dividida em cinqüenta partes, de acordo com o seu número. 
11 Essa ordem insólita da serva de Cristo foi recebida pela filha humilde, ainda que com admiração, tratando porém de cumpri-la não sem devoção, cresceu por dom divino entre as mãos da que cortava aquela pequena matéria e houve uma porção copiosa para cada uma do convento. 
12 Também de modo semelhante, quando faltou azeite no alguidar, a virgem preclara lavou com as próprias mãos uma vasilha que lhe foi levada e, imediatamente, colocada lá fora, pediu por suas sagradas preces que fosse divinamente transbordada de azeite até a boca. 
13 O rigor da austeridade sagrada, pelo qual a brilhante esposa de Cristo não sem razão pôde afirmar que era negra mas formosa, em parte imitável, em parte admirável, quem o quiser ouvir humildemente poderá comprovar na verdade.
14 Pois mais cobria do que abrigava seu pequeno corpo com uma tunicazinha simples e uma vil capinha de pano rude; ignorava absolutamente o uso de plumas, peles e mesmo de calçados, e esmagava a tenra carne durante todo o tempo com contínuos jejuns. 
15 Jejuando continuamente a pão e água a quaresma maior e a que chamam de São Martinho, só nos domingos provava um pouquinho de vinho. 
16 Mas em três dias da semana, na segunda, quarta e sexta feiras, não tomava nenhum alimento, de maneira que assim se sucediam alternadamente dias de uma refeição pobre e dias de acerba mortificação, e a vigília da inédia perfeita era como uma festa de pão e água. 
17 No fim o bem-aventurado Francisco proibiu esse excessivo fervor de austeridade, mandando que não passasse nenhum dia sem tomar pelo menos uma onça e meia de pão para o necessário sustento da natureza. 
18 Usava às vezes um duro cilício feito de pêlos de cavalo com nós, que amarrava aqui e ali ao corpo com rudes cordas. 
19 Tinha como leito muitas vezes a terra nua ou sarmentos de videira, e um toco duro lhe servia de travesseiro, até que, com o corpo debilitado e alquebrado, por ordem de São Francisco começou a usar um saco cheio de palha. 
20 Mas conservava em toda a sua mortificação um rosto festivo e alegre, de forma que resplandecia com clareza na virgem Clara aquela verdade: nada é impossível, nada é duro, nada é difícil para quem ama. 
21 Assim, castigando, esmagando e mortificando aquela carne virginal desde a juventude até à velhice, com os duros flagelos da disciplina, quebrou o alabastro do corpo, para prestar o devido culto ao Rei da glória crucificado, enchendo a casa da Igreja universal com a suave fragrância dos perfumes espirituais. 
22 Como era grande a devoção, como era grande a virtude desta virgem sagrada é atestado pelas incansáveis vigílias com derramamento de lágrimas mas também pelo excesso mental e pelos secretos colóquios do esposo com a eficácia de obter mais facilmente as coisas que pedia com confiança.
23 Pois rezando por longos espaços com as irmãs depois do completório, depois que as outras iam refazer os membros cansados nos duros leitos, ela permanecia atenta e invencível na oração, para que então recebesse furtivamente os veios do divino sussurro, quando o sono ocupava as outras. 
24 Numa vez em que estava chorando na noite profunda, apareceu um anjo das trevas, na forma de um menininho negro, dizendo-lhe que ficaria cega se não parasse de chorar. Mas ela respondeu imediatamente: Não vai ficar cego quem vir o Rei da glória, e ele fugiu confundido. 
25 Na mesma noite, depois de Matinas, estava rezando a deus com lágrimas quando ele apareceu outra vez, dizendo que seu cérebro iria derreter-se e o nariz entortar, a não ser que parasse com as lágrimas; mas. vendo que não podia mudar o ânimo da virgem com ameaças, e ficando com medo de sua constância, desanimou de perturbar o devoto silêncio da que estava rezando. 
26 Para ela era familiar o pranto da paixão do Senhor e entre as horas sexta e noa compadecia-se com Cristo crucificado por um afeto maior, para oferecer o coração e o corpo ao senhor com o cordeiro imolado em vivo holocausto. 
27 Também repetia com muita freqüência a oração das cinco chagas do Senhor Jesus, sabendo tirar de suas feridas sagradas ora melífluos gozos que sugava, ora suspiros de mirra, de forma que, ferida pela caridade fervorosa do mesmo esposo, podia chamar o amado tanto de fascículo de mirra quanto de cacho de alfena. 
28 Chegara certa vez o dia da sacratíssima ceia, quando, pela tarde, aproximando-se a agonia do Senhor, a virgem devotada a Deus, inebriada pela lembrança de como foi preso e humilhado, ficou tão absorvida em si mesma naquela noite e durante o dia seguinte que, estava tão alheia a si mesma, que, sem desviar os olhos de um mesmo ponto, mais parecia insensível, crucificada com Cristo. 
29 Por isso o crucificado amado retribuía à amante e ela, que ardia de tamanho amor pelo mistério da cruz, resplandecia pelo poder da cruz em sinais e milagres. 
30 Pois uma das Irmãs, chamada Benvinda, sofria a ferida de uma fístula embaixo do braço, pela qual saía pus havia quase doze anos, depois de marcada com a cruz, feita pela virgem Clara com virtude e reverência, recebeu a cura perfeita da antiga ferida. 
31 No mosteiro das Irmãs havia uma grande multidão de doentes aflitas por diversas dores, quando eis que, entrando no lugar em que jaziam para visitá-las, a piedosa madre, sem se esquecer das cinco chagas de Cristo, fez cinco vezes o sinal da cruz, e libertou imediatamente do seu sofrimento cinco delas que estavam mais gravemente enfermas. 
32 No tempestade que, sob o imperador Frederico, a igreja romana teve que suportar, uma vez irrompeu o furor dos inimigos sobre Assis, cidade privilegiada de Deus. 
33 E como o exército já estava às portas, os sarracenos, inimigos do nome cristão, penetraram dentro dos limites de São Damião e no próprio claustro. 
34 Derretidas, ou antes ressecadas pelo temor, as Irmãs, a serva do rei eterno, como uma mulher verdadeiramente forte e fiel, de coração impávido, embora estivesse doente, mandou que a levassem para a porta e a colocassem diante dos inimigos, indo à frente uma caixa de prata coberta de marfim, em que se guardava honrosamente o corpo do Senhor. 
35 Assim, enquanto a madre santa insistia para preservar o pudor das virgens suas filhas, e a prole virginal gemia de maneira que não dá para contar, soou uma voz como de um meninozinho, suave e viva, partindo da caixa para os seus ouvidos, diante das irmãs, dizendo: 
36 Eu vos guardarei sempre; mas também defenderei esta cidade por minha graça e por vossa intercessão, ainda que deva sofrer incômodos. 
37 Imediatamente, quando lhe foi dirigida a virtuosa palavra de voz tão maravilhosa, mudou-se o rosto de virgem preclara, resplandecendo com a claridade de uma luz enorme, o que deu uma resistência não pequena às filhas e incutiu um horror muito grande aos inimigos enfurecidos. 
38 Pois foi imediatamente reprimida e afastada a audácia daqueles cães: saíram rapidamente pelos mesmos muros por onde tinham pulado e foram vencidos pela virtude da orante. 
39 Não muito tempo depois, foi dissipado pelo poder da destra de Deus o cerco da cidade de Assis e, com o exército todo desbaratado, o soberbo comandante da guerra, que com temerária ousadia jurara que não iria embora dali a não ser quando a cidade tivesse sido capturada ou se entregado, afastou-se premido pela necessidade, e também um pouco depois, pelo justo juízo do justo deus, morreu ferido pela espada.