Página de Estudos das Fontes Pesquisadas

  • Fontes Franciscanas
  • Fontes Biográficas
  • Espelho da Perfeição Menor

TEXTO ORIGINAL

Speculum Perfectionis (minus) - 30

[30]
1 Unde quodam tempore, cum esset apud Senas pro infirmitate oculorum et maneret in cella, ubi post mortem eius oratorium fuit edificatum pro ipsius reverentia, dixit ad eum dominus Bonaventura, qui terram dederat fratribus, ubi locus fratrum fuit edificatus: “Quid tibi videtur de loco isto, frater?”. 2 Respondit ei beatus Franciscus: “Vis ut dicam tibi, quomodo loca fratrum debent edificari?”. Respondit ei: “Pater, volo”. 3 Et ait ei: “Cum fratres vadunt ad aliquam civitatem, ubi locum non habent, et inveniunt aliquem, qui vult dare terram eis, ubi locum edificare valeant et habere hortum et que necessaria sunt eis, ipsi primo debent considerare quanta terra sufficiat eis, 4 semper considerantes sanctam paupertatem, quam promisimus, et bonum exemplum, quod tenemur aliis in omnibus exhibere”. 
5 Hoc autem dicebat sanctus pater, quia nulla occasione volebat, ut fratres in domibus vel ecclesiis, in hortis vel aliis rebus, quibus utebantur, modum excederent paupertatis, 6 et propterea, volebat, ut fratres non in multa quantitate per loca collocari deberent, quia sibi difficile videbatur in multa quantitate paupertatem conservari. 7 Et hec fuit voluntas eius ab initio sue conversionis et ultima in morte eius, ut sancta paupertas penitus observaretur. 8 “Postea debent ire ad episcopum civitatis et dicere ei: “Domine, talis homo amore Domini Dei et salutis anime sue vult nobis dare tantam terram, ut possimus ibi locum edificare; 9 unde ad vos recurrimus primo, maxime, quia estis pater et dominus animarum totius gregis vobis commissi et nostrarum et aliorum fratrum, qui permanserint in loco isto. 10 Volumus ergo cum benedictione Domini Dei et vestra edificare in ea”.
11 Hoc autem dicebat sanctus, quoniam semper volebat, quod fratres honorarent et venerarentur prelatos: “Nam ideo Fratres Minores vocantur, quia sicut nomine, sic exemplo et opere ceteris aliis omnibus huius seculi debent esse humiliores”. 12 Et dicebat: “Quia ab initio mee conversionis, cum a seculo et a patre carnali me separavi, posuit Dominus in ore episcopi Assisii verbum (cfr. Ex 4,15; Is 51,16) suum, ut michi bene consuleret in servitio Christi et me confortaret. 13 Ideo propter hoc et multam excellentiam, que in prelatis considero et clericis, non tantum episcopos sed pauperculos sacerdotes volo diligere et venerari et tenere eos pro dominis meis. 14 Deinde accepta benedictione a domino episcopo vadant et faciant micti magnam carbonariam in circuitu terre quam pro loci edificatione acceperunt, et ponant ibi bonam sepem pro muro in signum sancte paupertatis et humilitatis. 15 Postea faciant fieri domos pauperculas ex luto et 1ignis constructas et aliquas cellulas, ut fratres aliquando possint orare et pro maiori honestate ipsorum et etiam cautela verborum otiosorum (cfr. Mat 12,36) laborare valeant. 16 Ecclesias etiam parvas fieri faciant; non enim debent fratres facere fieri magnas ecclesias occasione ibi populo predicandi nec alia occasione, 17 quoniam maior humilitas erit et melius exemplum, cum fratres vadant ad alias ecclesias ad predicandum ut observent sanctam paupertatem et ipsorum humilitatem et honestatem.
18 “Et si aliquando aliqui prelati et clerici religiosi seu seculares, ad loca ipsorum diverterint, domus paupercule et cellule et ecclesie ipsorum et honestates etiam sine predicatione fratrum existentium in loco illo illis predicabunt et inde edificabuntur”. 
19 Et ait: “Multotiens enim fratres faciunt fieri magna loca et edificia rumpendo sanctam nostram paupertatem et in murmurationem et malum exemplum proximi. 20 Et postea occasione melioris vel sanioris loci dimictunt illa loca et edificia, unde illi, qui dederunt ibi helemosinas suas, et alii hoc videntes et audientes scandalizantur inde plurimum et conturbantur. 21 Quapropter melius est, ut fratres parva et paupercula loca et edificia fieri faciant, observando professionem suam, bonum exemplum dando proximis, quam si contra professionem suam fecerint et malum exemplum aliis exhibuerint. 22 Nam si aliquando contingeret, quod fratres occasione honestioris loci loca parva et paupercula edificia dimicterent, nimis malum exemplum esset et scandalum inde”.
23 In illis autem diebus et in eadem cella, ubi beatus Franciscus hec verba dixerat domino Bonaventure, propter vomitum sanguinis quasi ad mortem venit quadam nocte. 24 Unde dixerunt sibi fratres timentes quod moreretur: “Benedic nobis, pater, et aliis fratribus de ordine et dimicte nobis aliquod memoriale, ad quod recuramus post mortem tuam”. 25 Beatus Franciscus fecit vocari fratrem Benedictum de Prato, qui celebrabat ei, quoniam, licet esset infirmus, semper cum poterat, libenter audire missam volebat, et dixit illi: 26 “Scribe, qualiter benedico cunctis fratribus meis, qui sunt in religione, et qui venturi erunt usque in finem seculi”.
27 Et ait ei beatus Franciscus: “Quoniam propter infirmitatem loqui non valeo, breviter in hiis tribus verbis patefacio fratribus meis voluntatem meam, 28 videlicet: ut in signum memorie mee benedictionis et mysterii diligant se ad invicem, 29 semper diligant et observent dominam nostram paupertatem sanctam, 30 et ut semper prelatis et omnibus clericis sancte matris Ecclesie fideles et subiecti existam”.

TEXTO TRADUZIDO

Espelho da Perfeição Menor - 30

[30]
1 Por isso, uma vez, quando estava em Sena devido à doença dos olhos e permanecia na cela que depois de sua morte foi trans­formada em oratório por reverência a ele, disse-lhe o senhor Boa­ventura, que dera aos frades a terra onde foi edificado o lugar dos frades: “Irmão, o que te parece este lugar?” 2 O bem-aventurado Francis­co respondeu-lhe: “Queres que te diga como devem ser edifica­dos os lugares dos frades?” Respondeu-lhe: “Quero, Pai”, 3 Disse-lhe: “Quando os frades vão a alguma cidade, onde não têm um lugar, e encontram alguém que quer dar-lhes a terra onde possam construir o lugar e ter uma horta e o que lhes for necessário, primeiramente devem examinar quanta terra lhes basta, 4 levando sempre em conta a santa pobreza, que promete­mos, e o bom exemplo, que temos que dar a todos”.
5 O santo pai dizia isso, porque de modo algum queria que os frades excedessem a pobreza nas casas ou igrejas, nas hortas ou outras coisas que usavam. 6 E por isso, queria que os frades não fossem muito numerosos nos lugares, porque lhe parecia difícil con­servar a pobreza num grande número. 7 E essa foi sua vontade desde o início de sua conversão e até sua morte: que a santa pobreza fosse estritamente observada. 8 “Depois devem ir ao bispo da cidade e dizer lhe: “Senhor, tal pessoa, por amor do Senhor Deus e salvação de sua alma, quer dar-nos a terra suficiente para podermos construir um lugar. 9 Por isso, recorremos primeiramente a vós, sobretudo porque sois o pai e senhor das almas de todo o rebanho a vós con­fiado, das nossas e dos outros frades que morarem neste lugar. 10 Portanto, com a bênção de Deus e a vossa, queremos cons­truir nela”.
11 O santo dizia isso, porque sempre queria que os frades hon­rassem e venerassem os prelados: “É por isso que se chamam frades me­nores, porque tanto pelo nome quanto pelo exemplo e pelas obras devem ser mais humildes do que todos os outros deste mundo”. 12 E dizia: “Porque no início de minha conversão, quando me se­parei do mundo e do pai carnal, o Senhor pôs na boca do bispo de Assis sua palavra (cf. Ex 4,15; Is 51,16) para que me aconselhas­se corretamente no serviço de Cristo e me confortasse. 13 Por esse motivo e pela grande excelência que vejo nos prelados e nos clérigos, quero amar, venerar e considerar como meus senhores não somente os bispos, mas também os sacerdotes pobrezinhos. 14 Depois, recebida a bênção do senhor bispo, vão e mandem ca­var um grande fosso em torno do terreno que receberam para construir o eremitério e ali plantem uma boa sebe como muro, em sinal da santa pobreza e da humildade. 15 Depois mandem fazer pobres casas, construídas de barro e madeira, e algumas celazi­nhas, para que os frades às vezes possam rezar e também trabalhar com maior dignidade tomando cuidado com  palavras ociosas (cf. Mt 12,36). 16 Também mandem fazer pequenas igrejas; porque os frades não devem fazer construir grandes igrejas com a desculpa de pregar ao povo ou por outro pretexto, 17 pois maior será a humil­dade e melhor o exemplo quando os frades forem pregar em outras igrejas para observarem a santa pobreza, a humildade e a digni­dade deles.
18 “E se, às vezes, alguns prelados e clérigos religiosos ou se­culares vierem aos lugares deles, as pobres casas, celazinhas e igrejas e a honestidade deles pregarão, mesmo sem a pregação dos frades que moram naquele lugar; e eles ficarão edificados”.
19 E acrescentou: “Pois muitas vezes os frades mandam fazer grandes lugares e edifícios, violando nossa santa pobreza, provo­cando murmuração e mau exemplo ao próximo. 20 E depois, a pre­texto de um lugar melhor e mais sadio, abandonam aqueles luga­res e edifícios e aqueles que deram suas esmolas, e outros que vêem e ouvem isso se escandalizam e se perturbam muito. 21 Por isso, é melhor que os frades façam construir lugares e edifícios pobrezinhos, observando sua profissão e dando bom exemplo ao próximo, do que agir contra sua profissão e dar mau exemplo aos outros. 22 Pois, se alguma vez acontecer de os frades abandonarem lugares pequenos e pobres edifícios por outro lugar mais digno, será um mau exemplo muito grande e escândalo”.
23 Naqueles dias e naquela cela em que o bem-aventurado Francisco disse es­tas palavras ao senhor Boaventura, quase chegou a morrer, uma noite, por causa do vômito de sangue. 24 Por isso, temendo que ele morresse, os frades lhe disseram: “Pai, abençoa a nós e aos outros frades da Ordem e deixa-nos uma recordação a que recorrer de­pois de tua morte”. 25 O bem-aventurado Francisco mandou chamar Frei Bento de Piratro, que celebrava para ele, porque, mesmo doente, tinha a boa vontade de assistir à Missa sempre que podia, e lhe dis­se: 26 “Escreve que abençôo todos os meus irmãos, os que estão na religião e os que virão até o fim dos tempos”.
27 E o bem-aventurado Francisco lhe disse: “Como não posso falar devido à doença, nestas três palavras quero, brevemente, manifestar minha vontade: 28 que em sinal de minha memória, bênção e mistério, se amem mutuamente, 29 sempre amem e observem nossa senhora a santa pobreza, 30 e que sejam sempre fiéis e submissos aos prelados e a todos os clérigos da santa mãe Igreja”.